Never start with WHY … with a stakeholder

Starten met het Waarom? Waarom zou je dat doen? Omdat Simon says: start with why? Aan wie stellen we die vraag? Als consultant zit je zelden met de directie aan tafel om te praten over de dag van overmorgen. Meestal zit je met een stakeholder aan tafel die in zijn Neocortex worstelt met de ‘wat vandaag’ of hooguit de ‘hoe morgen’ vraag. How to eat this elephant…? Elke stakeholder heeft een eigen kleur, belang en perspectief. Hoe blijf je bij je eigen Why? en hoe leer je van iemand anders zijn perspectief?

Verder lezen